Kontakt

*

Imię i nazwisko

*

Adres email

*

Telefon:

*

Adres

*

Kod pocztowy:

*

Miejscowość:

*

Pole obowiązkowe.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SleepWalker Boutique Suites - M DESIGN Sp. z o.o. Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kolberga 6 Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych, wystawiania faktury VAT oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochroniedanych osobowych (Dz. U. Z 202 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) Spółka M DESIGN Sp. z o.o. nie będzie przekazywać daych innym podmiotom. Ma Pan/Pani prawo wgladu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, a także prawo do żądania usunięcia tych danych ze zbioru danych.

Przyjazd:
Noce:
Wyjazd:
Dorośli:
Ceny w: